Activiteiten overzicht

Klimsport

Klimmen is voor iedereen. Ga mee klimmen in de hal of schrijf je in voor een klimweekend in de rotsen van de Ardennen of voor een andere klimactiviteit buiten Nederland.

Klimactiviteitenoverzicht

Klimweekenden

Ieder jaar worden er drie klimweekenden georganiseerd voor leden van NKBV 50 Plus.

Uitdagend, inspannend en ontspannend

We organiseren uitdagende klimweekenden, waarin we proberen om de deelnemers op hun eigen niveau net weer een stapje hoger te laten klimmen. Dat betekent dat personen, die nog nooit geklommen hebben instructie krijgen om op een verantwoorde manier hun eerste routes te klimmen. Personen, die al wat ervaring hebben, worden geholpen om hun klimvaardigheden te vergroten. En personen, die een klimvaardigheidsbewijs hebben worden in de gelegenheid gesteld om weer verder te oefenen in het klimmen.
Natuurlijk zijn deze activiteiten inspannend. Tijdens onze weekenden hebben we het parool, dat we niet als jonge steenbokken de rotsen opvliegen, maar dat ieder in zijn eigen tempo op een plezierige en veilige manier klimt.
De ontspanning zit hem in de gemoedelijke, maar toch uiterst serieuze sfeer bij de rotsen; maar ook tijdens de borrel, die op de zaterdagmiddag met een drankje en een hapje na het klimmen wordt georganiseerd. We willen op een plezierige manier als 50-plusser er een leuk weekend van maken.

Vaak nemen ook enkele personen deel, die niet klimmen. Bijvoorbeeld een partner, die geen zin heeft in rotsklimmen. Meestal gaan deze personen wandelen. Er zijn op de camping wandelroutes in de omgeving beschikbaar.
Het gezellig samenzijn staat bij deze weekenden voorop. Het 50 Plus klimweekend duurt van zaterdagmorgen (10.00 uur bij de rotsen) tot zondagmiddag (vertrek vanaf de rotsen). Er wordt op een camping in de omgeving overnacht.
Tijdens het weekend dien je zelf voor je maaltijden zorgen.
Vervoer naar/van België kun je eventueel zelf regelen d.m.v. carpooling. De lijst met deelnemers wordt een week van tevoren aan iedereen doorgemaild.
In totaal kunnen maximaal 25 personen (inclusief de instructeurs) deelnemen aan de klimweekenden.

 

Voorwaarden

Kosten, voorwaarden en inschrijving

De kosten voor deelname aan een weekend bedragen € 20,00 per persoon plus de reserveringskosten van de camping. Het bedrag van € 20,00 is inclusief de hapjes en drankjes op zaterdagavond. De kosten voor deelnemers, die niet klimmen, bedragen € 10,00.
Daarnaast moet je rekening houden met de kosten van maaltijden, camping, reis, klimjaarkaart.

Je kunt je via deze website aanmelden voor een weekend. In de agenda staat vanaf de opening van de inschrijving voor ieder klimweekend een link naar het aanmeldformulier. Je krijgt dan per mail een bevestiging van de organisator van dat weekend met het verzoek om per ommegaande te betalen.
Na het betalen van de deelnemersbijdrage word je definitief op de deelnemerslijst geplaatst.

Kijk ook hieronder voor meer informatie.

Klimjaarkaarten

Voor België moet je een persoonlijke klimjaarkaart hebben. Via de derde knop in de lijst knoppen hiernaast kom je op de NKBV website, waar je alle informatie vindt over de klimjaarkaart.

 

Zoek deze activiteit op in de agenda

Klim(mid)weken

Samen klimmen in de rotsen onder eigen verantwoording.

De klimcommissie van NKBV 50 Plus organiseert ieder jaar ook klimweken of midweken. Dat kan in de buurt van Nederland zijn, maar ook in een warm land verder weg. Dit zijn geen instructie-(mid)weken. Je klimt dus zelfstandig en op eigen verantwoording… met je gekozen partner voor die dag.

Ieder voorjaar is er een klim midweek in rotsen in de buurt van Nederland, bijvoorbeeld in de Ardennen, waarbij je meestal uit verschillende klimgebieden kunt kiezen. In het najaar gaan we altijd verder weg en zoeken we een mooi klimgebied in een warm land.

's-Avonds als we weer bij elkaar op de camping zijn, kunnen er weer plannen en afspraken voor de volgende dag gemaakt worden.

Een ieder betaalt alle kosten zoals kamperen, eten en drinken voor zichzelf. Het is wel mogelijk is om in overleg een gezamenlijke BBQ-avond te organiseren. De 50 Plus klimcommissie stelt voor deze (mid)weken zijn grote partytent en klimtouwen ter beschikking.

 

Voorwaarden

De klimcommissie van NKBV 50 Plus organiseert ieder jaar ook klimweken of midweken. Dat kan in de buurt van Nederland zijn, maar ook in een warm land verder weg. Dit zijn geen instructie-(mid)weken. Je klimt dus zelfstandig en op eigen verantwoording… met je gekozen partner voor die dag.

Ieder voorjaar is er een klim midweek in rotsen in de buurt van Nederland, bijvoorbeeld in de Ardennen, waarbij je meestal uit verschillende klimgebieden kunt kiezen.
In het najaar gaan we altijd verder weg en zoeken we een mooi klimgebied in een warm land.

's-Avonds als we weer bij elkaar op de camping zijn, kunnen er weer plannen en afspraken voor de volgende dag gemaakt worden.

Een ieder betaalt alle kosten zoals kamperen, eten en drinken voor zichzelf. Het is wel mogelijk is om in overleg een gezamenlijke BBQ-avond te organiseren. De 50 Plus klimcommissie stelt voor deze (mid)weken zijn grote partytent en klimtouwen ter beschikking.

Kijk ook hieronder voor meer informatie.

Klimjaarkaarten

Voor België moet je een persoonlijke klimjaarkaart hebben. Via de derde knop in de lijst knoppen hiernaast kom je op de NKBV website, waar je alle informatie vindt over de klimjaarkaart.

 

Zoek deze activiteit op in de agenda

Meer informatie over het klimmen met NKBV 50 Plus

Een aantal belangrijke punten als je met ons gaat klimmen.

Waarschuwing/verhoogd risico bij bergsport

De NKBV 50 Plus spant zich tot het uiterste in om de aangeboden activiteiten op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Aan het beoefenen van de bergsport blijft echter een verhoogd ongevalsrisico verbonden. Ook bij het deelnemen aan een 50 Plus activiteit dien je je hier bewust van te zijn; ondanks de inzet van gekwalificeerde Nederlandse instructeurs kan dit risico niet volledig uitgesloten worden.
Van jou als deelnemer wordt een grote eigen verantwoordelijkheid en voorzichtigheid alsook verhoogd risicobesef verwacht. Tevens wordt je verantwoordelijk geacht te zijn voor je eigen gedrag en betrokkenheid in dit opzicht.


Noodnummer NKBV

Indien er tijdens de tocht problemen van dusdanige aard zijn dat ze niet opgelost kunnen worden, moet je, bij voorkeur tijdens kantooruren, contact op nemen met het NKBV-bureau 0031 348 409 521, zo nodig buiten kantooruren met het noodnummer: 0031 6 2224 2812.


Voorwaarden

 • Het gezellig samenzijn staat bij deze klimdagen voorop. Het NKBV 50 Plus-sportklimweekend duurt van zaterdagmorgen (10.00 uur bij de rotsen) tot zondagmiddag (vertrek vanaf de rotsen).
 • Voor deze activiteiten kiest de organisatie een camping of ander onderkomen. De organisatie reserveert de standplaatsen voor de deelnemers. De campingkosten zijn voor eigen rekening en worden ter plekke voldaan.
 • Tijdens het weekend zorg je zelf voor je maaltijden.
 • Vervoer naar/van België kun je eventueel zelf regelen d.m.v. carpooling. De lijst met deelnemers wordt een week van tevoren aan iedereen gemaild.
 • In België moet elke klimmer een eigen klimjaarkaart hebben. Je kunt alleen een klimjaarkaart aanvragen, als je lid bent van de NKBV. Via Mijn NKBV.nl kun je een klimjaarkaart bestellen. Had je al een klimjaarkaart via incasso lopen bij de NKBV, dan hoef je niets te doen, de kosten voor een klimjaarkaart worden in januari nog geïncasseerd. De kaart ontvang je kort daarna. De kosten van een klimjaarkaart zijn € 20,00.
  Via de derde knop in de lijst knoppen hiernaast kom je op de NKBV website, waar je alle informatie vindt over de klimjaarkaart.
 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. De aanmelding is definitief na betaling van de kosten.
 • Afzeggen van deelname aan een klimweekend is mogelijk tot 14 dagen voor het weekend. Bij latere afmelding is, behalve in duidelijke overmachtsituaties, de bijdrage in de organisatiekosten zonder meer verschuldigd en worden eventuele andere kosten eveneens doorberekend.
 • Deelname aan een klimweekend is mogelijk als je afdoende verzekerd bent tegen bergsportrisico’s. Heb je niet een aanvullende bergsportverzekering afgesloten, overtuig jezelf er dan van dat je voldoende verzekerd bent voor aansprakelijkheid en dekking van reddingskosten. De laatstgenoemde zijn meestal niet gedekt door je zorgverzekering! Via de NKBV kun je een bergsportverzekering afsluiten.
 • Er wordt altijd geklommen met een helm.
 • Je moet zelf zorgen voor voldoende klimmateriaal. Overleg eventueel van te voren met de organisatie.
 • Aanwijzingen van instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.
 • De organisatie bepaalt, in onderling overleg wie er met wie klimt.
 • Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten tijdens de sportklimactiviteiten van NKBV 50 Plus.
 • ID en NKBV lidmaatschapsbewijs moeten tijdens het klimmen altijd bij de hand gehouden worden.
 • Vaak nemen ook enkele personen deel, die niet klimmen. Bijvoorbeeld een partner, die geen zin heeft in sportklimmen. Meestal gaan deze personen wandelen. Er zijn op de camping wandelroutes in de omgeving beschikbaar.

 

Inschrijving en betaling

Voor de klimweekenden geldt het volgende:
Je kunt je via de agenda op deze website aanmelden voor een weekend. Als de inschrijving voor een activiteit geopend is, staat in de agenda bij de omschrijving een link naar het inschrijvingsformulier.
Je krijgt dan per mail een bevestiging van de organisator van dat weekend met het verzoek om binnen twee weken te betalen. Het geld voor de inschrijving kun je overmaken op rekening NL11ABNA 0 537851879 t.v.n. Klimcommissie 50PLUS.
Na het betalen van de deelnemersbijdrage word je definitief op de deelnemerslijst geplaatst.

Klimmen in de hal

Een aantal leden van de sectie 50 Plus klimt regelmatig in de klimhal in Enschede.

Een aantal leden van NKBV 50 Plus klimt wekelijks op op vrijdagmiddag in de klimhal in Enschede. We trainen en oefenen daar, zodat we er in het voorjaar weer klaar voor zijn om de rotsen in te gaan. Het is ook een stuk gezelligheid om met elkaar bezig te zijn. Iedereen kan op zijn eigen niveau klimmen, er zijn meestal klimmers van divers niveau aanwezig.

De afgelopen jaren klommen we ook in Amsterdam, maar daarvoor blijkt te weinig belangstelling te zijn. Daarom wordt er daar niet meer geklommen als sectie-activiteit. Heb je toch interesse, onze contactpersonen zijn: Frans Bogaart (06-41165045) en en Siem van Baar (06-11237168).

 

I.v.m. corona kunnen we voorlopig niet in groepsverband klimmen.

 

Voor het klimmen geldt:

We klimmen in Arqué Klimcentrum, J.J. van Deinselaan 20. Meestal wordt op zaterdagen vanaf 11 uur geklommen. Per keer maken we daarover afspraken. Informeer daarom vooraf bij één van de contactpersonen of er op een bepaald moment geklommen kan worden.

Contactpersonen: Mart Schouten (06-51182928) en Nannette Groothuis (06-34095040).

 

Zoek deze activiteit op in de agenda