Activiteiten overzicht

Vergaderingen

NKBV 50 Plus is een aparte vereniging binnen de NKBV en dus houden wij éénmaal per jaar een Algemene ledenvergadering.

Activiteiten

Jaarlijkse ledenvergadering

Im maart houden wij altijd onze Algemene ledenvergadering. 's-Ochtends en 's-middags hebben we een wandeling en de vergadering vindt plaats tijdens de lunch.

Door de corona maatregelen is ook dit jaar in maart nog geen 'fysieke' vergadering mogelijk. Daarom houden we een digitale vergadering.

Lidmaatschap NKBV

Om de jaarvergadering bij te wonen moet je lid zijn van NKBV 50 Plus. Kijk in het menu bij Over ons - Contact hoe je lid kunt worden van onze sectie.

 

Vergadering van Afgevaardigden (VVA)

Twee keer per jaar houden vertegenwoordigers van alle regio's en secties bij de NKBV samen een vergadering.


In deze vergadering bespreken ze hun belangen bij de NKBV, dienen ze voorstellen ter verbetering in en stemmen ze over voorstellen van het NKBV bestuur en ingediende voorstellen.
Het hoofdbestuur legt hier verantwoording af voor haar beleid.

Elke regio heeft het recht om een aantal leden met stemrecht af te vaardigen, naar rato van haar ledenaantal. NKBV 50 Plus heeft 2 afgevaardigden naar de VVA. De afgevaardigden worden op de jaarvergadering benoemd.