Van Apeldoorn via Beekbergen naar Ugchelen

Van Apeldoorn via Beekbergen naar Ugchelen

Vindt plaats op

Een dondagwandeling van 16-18 km voor leden van de NKBV.

Print Friendly and PDF       Handleiding Print Friendly


Start
: 11.00 uur op station Apeldoorn (stationsrestauratie aanwezig). We verzamelen bij “De Kus” op het stationsplein.

Openbaar vervoer: Trein naar station Apeldoorn.

Eigen vervoer: Parkeren kan bij P+R station Apeldoorn (uurtarief 2,50, dagtarief 14,33).
Alternatief 1: Gratis parkeren bij station Apeldoorn De Maten. Om 10:21 en 10:51 kan je in 4 minuten met de trein naar station Apeldoorn.
Alternatief 2: Gratis parkeren bij eindpunt Van der Valk hotel De Cantharel. Om 10:18 kan je met bus 108 naar station Apeldoorn, aankomst 10:33.

Horeca onderweg: Een horecagelegenheid in Beekbergen.

Wandelgebied:
De wandeling loopt in zuidelijke richting en brengt ons naar Beekbergen alwaar een lunchpauze is gepland. Vervolgens lopen we nog een kilometer of 5 naar het zuidwesten richting Hoenderloo. Ongeveer halverwege Beekbergen en Hoenderloo verleggen we de koers naar het noordoosten om uit te komen bij Van der Valk Hotel De Cantharel in Ugchelen. Vandaar nemen we de bus terug naar station Apeldoorn.

Via de fietstunnel onder station Apeldoorn lopen we in zuidoostelijke richting. Na ongeveer 1 kilometer bereiken we het Apeldoorns kanaal dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de economische ontwikkeling van Apeldoorn. Het noordelijke deel naar Hattem (32 km) werd tussen 1825 en 1829 gegraven en bood een directe verbinding met de IJssel. Tussen 1858 en 1865 werd het zuidelijke deel naar Dieren (23 km) gerealiseerd. Om voldoende diepgang te krijgen werd het kanaal door de aanleg van sprengen van extra water voorzien. In dat kader is in 1874 o.a. de Waterval van Loenen aangelegd. Bij lage waterstanden in de IJssel bood het kanaal een alternatieve vaarroute vanaf Dieren naar de kop van de IJssel.

Parallel aan het kanaal loopt hier ook de spoorlijn Dieren-Apeldoorn-Hattem die in 1887 gereed kwam. Zowel de vaar- als spoorweg zijn inmiddels in onbruik geraakt. Alleen het spoorlijntje naar Dieren is ’s zomers nog in gebruik als toeristische attractie.

Na ongeveer een kilometer houden we het kanaal voor gezien en steken we door naar het Zuiderpark, een brede groenstrook die ons naar een bijzonder sprengengebied leidt, de Winkewijert geheten. Via een stelsel van sprengen, sprengkoppen en diverse bruggetjes bereiken we na het oversteken van de zuidelijke ringweg het landgoed Dennenheuvel. Via een leuk stuifduinpaadje komen we bij de A1 waar we onderdoor lopen om in het Engelanderholt uit te komen, een gebied met een rijke geschiedenis (google maar eens).

Via het buurtschap Engeland, een rustiek enkengebied (met mest opgehoogde akkers die vroeger rondom dorpen in het zandlandschap te vinden waren) komen we aan in Beekbergen alwaar het exact halverwege het traject tijd is voor een lunchpauze.

Weldoorvoed vervolgen we onze weg over de zachtglooiende enken van de Konijnenkamp om vervolgens het landgoed Spelderholt te betreden, een bosgebied met langgerekte stuifduinketens en diepe smeltwaterdalen. Via een paar wonderschone bospaadjes over de toppen van enkele van deze duinenrijen bereiken we bij de Miabank het hoogste punt van de wandeling op 93 meter. Op dit punt is zo'n 100 jaar geleden door de toenmalige landgoedeigenaar, bankier Texeira de Mattos, een stenen bank neergezet voor zijn dochter Mia en moet het uitzicht over dit toen nog voornamelijk met heide begroeide gebied schitterend zijn geweest. In 1841 schreef de Hoenderloose dominee Heldring (die van het bekende witte kerkje) over een wandeling naar Beekbergen:
"Welke schoone gezigten leveren hier de glooijingen der bergen op; met een kleed van verschillende veldvruchten veelkeurig overtogen, terwijl gindsche vooruitstekende zandheuvelen als naakte rotsen zich verheffen, en weder ter zijde het groen van het kreupelhout afgewisseld wordt door de vale kleur der heide."
Hoewel heden ten dage het gebied grotendeels is bebost biedt het nog steeds vele "schoone gezigten".

Na nog wat dalen en klimmen door gevarieerd bosgebied bereiken we de Leesterheide, een bijzonder fraai smeltwaterdal. Op dit punt kunnen we ervoor kiezen om door het dal rechtstreeks naar het eindpunt te lopen of nog even de de stuwwal aan de overzijde van de Otterloose weg te beklimmen en langs de televisietoren (142 m hoog, gelegen op een heuvel van 82 m) naar het eindpunt te lopen.

Bij de Cantherel pakken we bus 108 die vanaf 15:18 elk half uur richting station Apeldoorn rijdt.

Organisatie: Bert Meester, telefoon 0653162786, alleen op de dag van de wandeling.

Kijk kort voor de wandeling nog even hier of er nog aanvullingen of wijzigingen zijn.