Leidraad voor onze wandelingen in tijden van corona

Vorige
Lees deze leidraad door als je mee wilt gaan met één van onze wandelingen.

Een belangrijk punt is dat de organisatoren van de wandelingen het beste kunnen bepalen of hun wandelingen doorgang kunnen vinden, rekening houdend met de richtlijnen en ook rekening houdend met wat hij/zij voor de eigen gezondheid aanvaardbaar vindt.

Het is mogelijk dat geplande wandelingen soms toch niet door kunnen gaan. Dat wordt dan in de agenda aangegeven, eventueel zelfs kort voor de geplande wandeling.

Wat wordt van de wandelcommissie verwacht:

 • Voert overleg met de organisator over:
  • De bereidheid van de organisator om de wandeling te organiseren en uit te voeren.
  • De haalbaarheid van de wandeling: datum, lengte, route, etc.
  • De verantworde grootte van de groep deelnemers; dit zal mede afhankelijk zijn van de corona maatregelen van de regering. Het maximum aantal wandelaars is is afhankjelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen;
 • Zorgt voor de mogelijkheid voor de deelnemers om zich vooraf te kunnen laten inschrijven voor de wandeling, vanaf ongeveer een week voor de datum van de wandeling.
 • Zorgt voor het samenstellen en het publiceren van het wandelprogramma in Nederland in nauw overleg met de organisatoren.
 • Meldt aan de deelnemers van de wandelingen dat de deelnemers zelf de verantwoordelijkheid hebben om te bepalen of hun deelname aan de wandeling verantwoord is voor zichzelf EN voor de andere deelnemers.
 • Meldt aan de deelnemers van de wandelingen dat het van belang is kennis te nemen van de richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de NOC/NSF, de NKBV, de veiligheidsregio’s, de lokale regelgeving en de noodverordeningen.

Wat wordt van de organisator verwacht:

 • Neemt kennis van deze leidraad en bekijkt wat dit voor de wandeling betekent;
 • Besluit zelf of hij/zij de wandeling wil organiseren. Indien dat niet het geval is meldt hij/zij dit aan de wandelcommissie (email: wandelcommissie@50plus.nkbv.nl);
 • Draagt zorg voor de wandeling:
  • Stadswandelingen kunnen vooralsnog niet doorgaan. Korte stukken in de stad, zeker als het niet in het centrum is, zijn toegestaan, als het grootste deel van de wandeling buiten de stad plaats vindt of eventueel ook door parken.
  • De route is corona-proof, dus geschikt voor het wandelen zonder in conflict te komen met de naleving van de gestelde corona-richtlijnen (denk aan: paden waar passeren mogelijk is, vermijden van stedelijke omgeving, lunch op een picknick plek, etc.);
 • Is verantwoordelijk voor de naleving van de gestelde corona-richtlijnen met in acht name van de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers;
 • Vermijdt (onnodige) druk op openbare ruimte en het openbaar vervoer;
 • Neemt kennis van en handelt naar de (meest actuele) richtlijnen van:
 • Heeft voorafgaande aan de wandeling overleg met de wandelcommissie over het aantal ingeschreven deelnemers;
 • Zorgt er voor dat de groep deelnemers niet uit meer personen blijft bestaan dan het maximale aantal dat voor de wandeling is aangegeven. Mocht blijken dat ook deze groepsgrootte soms tot problemen leidt, dan zal de organisator moeten handelen. Denk dan bijv. aan een stukje meer dan 1½ meter afstand houden, of een omweg nemen.
 • Zorgt voor een lunchlocatie zonder gebruik te hoeven maken van een horecagelegenheid. Alle deelnemers zorgen voor zelf voor het eten/drinken.

Richtlijnen

Door het kabinet en andere instanties zijn richtlijnen opgesteld en vastgesteld. Deze richtlijnen gelden voor iedereen, en zeker ook voor onze leden. Het is van groot belang om hiermee rekening te houden.

Voor de organisator (en de deelnemers) is het van belang kennis te nemen van de richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de NOC/NSF, de NKBV, de veiligheidsregio’s, de lokale regelgeving en de noodverordeningen.

De belangrijkste richtlijnen zijn:

 • Laat mensen met (milde) symptomen van het coronavirus thuisblijven;
 • Laat mensen waarbij tijdens de activiteit klachten ontstaan, direct naar huis gaan;
 • Laat mensen met huisgenoten die positief getest zijn of koorts hebben ook thuisblijven totdat iedereen tenminste 24 uur geen klachten heeft gehad;
 • Vermijd drukke plekken;
 • Kom zoveel mogelijk wandelend of fietsend naar de startlocatie of neem de auto.
 • Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer. Als toch van het OV gebruik wordt gemaakt, is een mondkapje verplicht;
 • Mensen boven de 70 jaar en/of behorend tot de risicogroepen moeten goed bedenken of het verstandig is om met een groep op pad te gaan;
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht en was je handen regelmatig;
 • Schud geen handen;
 • Gebruik je gezonde verstand;
 • De voorzitter van de veiligheidsregio’s bepalen welke spelregels gelden, inclusief de handhaving hiervan; per veiligheidsregio kan dit verschillend zijn.