Sectie 50 Plus

Over ons - Contact

Wie zitten er in het bestuur en in de commissies van onze sectie en hoe kun je met ons in contact komen? En hoe kun je lid worden van onze sectie?

Activiteiten

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor het beleid op lange termijn binnen de vereniging.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden op de algemene ledenvergadering. Het bewaakt de interne processen van de vereniging, waarbij de commissies verantwoording afleggen aan het bestuur. Het bestuur is ook de schakel tussen de sectie NKBV 50 Plus en de overkoepelende vereniging Koninklijke NKBV.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Jan van Aartrijk voorzitter@50plus.nkbv.nl

Vice-voorzitter en penningmeester:
Siem van Baar penningmeester@50plus.nkbv.nl

Secretaris:
Gerrit Halbersma secretaris@50plus.nkbv.nl

Contact met NKBV Bergsportreizen:
Pieter de Lange

PR/Communicatie:
Ineke Sagasser redactie@50plus.nkbv.nl

 

Commissies

We hebben 2 commissies die onze activiteiten organiseren en coördineren en een commissie voor de communicatie naar onze leden.

De volgende activiteitencommissies zijn er bij NKBV 50 Plus:

Klimcommissie - klimcommissie@50plus.nkbv.nl
Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
Siem van Baar
Mart Schouten
Nannette Groothuis
Adrie Zwemer
Harm Jansen
André Vreeken

Wandelcommissie - wandelcommissie@50plus.nkbv.nl
Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
Ruud Scheltinga
Pieter de Lange

Commissie PR en communicatie - redactie@50plus.nkbv.nl
Enerzijds verzorgt de commissie het relatiebeheer met de leden. Dit gebeurt structureel met behulp van de website, de nieuwsbrief en de Facebook pagina. Incidenteel verstuurt zij, waar nodig ter aanvulling, e-mail. Hierbij wordt vooral promotie gemaakt voor de activiteiten binnen de vereniging. Anderzijds maakt zij ook reclame voor niet-leden en andere belangstellenden binnen de Koninklijke NKBV of daarbuiten.
Indien nodig overlegt de commissie met het bestuur, coördinatoren, uitvoerenden van activiteiten of andere belanghebbenden.
Zij draagt zorg voor een goed privacybeheer voor de leden van de vereniging en legt verantwoording af aan het bestuur.
De commissie bestaat uit de volgende leden (wij zoeken nog uitbreiding met iemand met interesse in ICT en/of feeling voor websites ):

Ineke Sagasser
Ruud Scheltinga
Gerrit Halbersma
Sandra Kersbergen verzorgt de weergave van onze wandel- en klimactiviteiten in de NKBV Tochtenwiki; je kunt Sandra mailen via wikinkbv50plus@gmail.com

 

Lid worden

Als je lid bent van de NKBV en 50 jaar of ouder bent, dan kun lid worden van onze sectie 50 Plus.

1. Aanmelden als lid van de NKBV als je dat nog niet bent

Klik hier om je aan te melden bij de NKBV.

 

2. Aanmelden als lid van NKBV 50 Plus

Geef je op als lid van NKBV 50 Plus. Het lidmaatschap kost niets.
Stuur een mail o.v.v. Lidmaatschap NKBV 50 Plus, naar 50plus@nkbv.nl.
Vermeld ook de volgende gegevens:

  • Voorletters + Naam
  • Adres
  • Postcode + Woonplaats
  • E-mailadres
  • NKBV lidnummer