Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor het beleid op lange termijn binnen de vereniging. Jaarlijks legt zij verantwoording af aan de leden op de algemene ledenvergadering.Zij bewaken de interne processen van de vereniging, waarbij de commissies verantwoording afleggen aan het bestuur. Het bestuur is ook de schakel tussen de sectie NKBV 50 Plus en de overkoepelende vereniging Koninklijke NKBV.

Meerdere keren per jaar vergadert het bestuur met de activiteitencommissies, waarbij het bestuur het voorgenomen beleid toelicht en de commissies verantwoording afleggen.

Tijdens de algemene ledenvergadering worden de bestuursleden bij toerbeurt verkozen, dit is statutair vastgelegd..

   

Voorzitter: Jan van Aartrijk

 

voorzitter@50plus.nkbv.nl

 

 

Vice-voorzitter: Siem van Baar

 

voorzitter@50plus.nkbv.nl

 

 
 

Secretaris: Helmi Wilmsen

 

secretaris@50plus.nkbv.nl

 

 
 

Penningmeester: Pieter Bouma

 

penningmeester@50plus.nkbv.nl

 

 
 

PR/Communicatie: Wilfred Boersma

 

webmaster@50plus.nkbv.nl