Ondersteunende groepen

Vergadering van Afgevaardigden (VVA)
Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle regio's en secties bij de NKBV samen om hun belangen bij de NKBV te bespreken, voorstellen ter verbetering in te dienen en over voorstellen te stemmen.
Het hoofdbestuur legt hier verantwoording af voor haar beleid.
Elke regio heeft het recht om een aantal leden met stemrecht af te vaardigen, naar rato van haar ledenaantal. De afgevaardigden worden op de jaarvergadering voor drie jaar benoemd.

 

PR-commissie
Deze commissie bevordert stelselmatig het wederzijds begrip tussen de organisatie van de vereniging en haar omgeving, zoals haar leden, de Koninklijke NKBV en andere belangstellenden. De commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
De commissie bestaat uit:

Jan van Aartrijk

Siem van Baar

Rita van Raaij

Wilfred Boersma

 

Redactie van de nieuwsbrief - redactienieuwsbrief@50plus.nkbv.nl
De redactie beheert, verzamelt en schrijft content, doet de opmaak en publiceert de nieuwsbrief.
Zij overlegt indien nodig met het bestuur, coördinatoren, uitvoerenden of andere belanghebbenden.
Zij draagt zorg voor een goed privacybeheer voor de leden van de vereniging.
De redactie legt verantwoording af aan het bestuur.
De redactie bestaat uit:

Rita van Raaij

(redactie)

Ruud Scheltinga

(distributie)

 

Webmasters - webmaster@50plus.nkbv.nl
De webmasters beheren, verzamelen en schrijven content, doen de opmaak en publicatie van de website.
Zij overleggen indien nodig met het bestuur, coördinatoren, uitvoerenden of andere belanghebbenden.
Zij dragen zorg voor een goed privacybeheer voor de leden van de vereniging.
De webmasters leggen verantwoording af aan het bestuur.
De webmasters zijn:

Wilfred Boersma Ruud Scheltinga

 

Hoofdbestuur van de Koninklijke NKBV
Zij formuleert algemeen beleid en organiseert randvoorwaarden, ten behoeve van onze vereniging.

Het hoofdbureau van de Koninklijke NKBV
Zij doet de financiële controle,
Zij biedt ondersteuning op het gebied van interne organisatie, (leden)administratie, website, public relations, enz.

Regio's en secties van de NKBV
Waar gevraagd ondersteunen zij onze vereniging met het uitvoeren en organiseren van activiteiten